Aktiviteter

Folkemøde

Demokratiscenen har været og vil blive ved med at sætte demokrati og deltagelse på dagsordenen på Folkemødet.  Som sceneejer, aktivister, samarbejdspartnere, facilitatorer og debattører.

I 2016, 2017 og 2018 satte vi en solid dagsorden med en blanding af debat, værksted, inspiration og underholdning. På den fysiske scene såvel som på de digitale platforme. Deltagelse af frivillige kræfter og samarbejdet med nysgerrige og ambitiøse partnere driver arbejdet for os. 

Folkemødet 2019 er endnu i støbeskeen! Men Demokratiscenen er altid på udkig efter nye venner/partnere, der ligesom os vil udvikle løsninger og relationer på tværs af holdninger, interesser og organisationer, der understøtter og styrker demokratiske processer. Hvis du allerede nu ved du leder efter en platform at være aktiv på Folkemødet på – så giv os en melding!

Demokratifitness

Demokrati kan og skal trænes! Demokrati er nemlig ikke en selvfølge. Ikke en evne, der kommer af sig selv eller bliver fikset på Christiansborg. Der er brug for, at vi alle har stærke demokratiske vaner. Og ligesom med resten af vores krop, kan og skal vores demokratiske form trænes, tones og holdes ved lige i et deltagelsesdrevet demokrati.
Demokratiscenen samarbejder derfor med We Do Democracy og Byens hus Roskilde om at identificere de muskler, du kan træne, for at blive et mere demokratisk medmenneske. Sammen har vi udvikle et træningskoncept, der gør det muligt at træne hver demokratimuskel på bare 30 minutter. Ved hjælp af simple, aktive og sjove øvelser, kan du opdage og styrke dine demokratimuskler, så du aldrig glemmer dem igen. Demokrati Fitness gør dig bedre til demokrati. Intet mindre! Træningskonceptet Demokrati Fitness har i foråret 2018 opnået støtte fra programmet Advocate Europe og skal i løbet af foråret 2019 spredes til Europa via afholdelse af Train the Trainer Camps, hvor demokratiaktivister uddannes i at identificere muskler og udvikle 30 minutters øvelser, der passer til de identificerede demokratimuskler.

SE MERE HER

Netværk

Vi er og vil være et bredere netværk af og for aktører på den danske scene for demokratiaktivister, på tværs af organisationer, sektorer, fagligheder og roller i det daglige. 

Vi ønsker:
• At udvikle og beskrive metoder, processer og tænkning der styrker det deltagelsesdrevne demokrati 

• At skabe fornyet bevidsthed og opmærksomhed på vigtigheden af det deltagelsesdrevne demokrati 

• At være et sted hvor professionelle og frivillige kan søge rådgivning, udvikle og drive fælles demokratiprojekter, samt søge finansiering 

Vi lancerer løbende netværksaktiviteter på Demokratiscenens sociale medier. Hold øje – eller send os en mail hvis du gerne vil med. 

INSTAGRAM