Om

Om Demokratiscenen

Vi lever i en vigtig tid. Præget af en lang række problemer og udfordringer som ingen af os kan løse alene. Klimakrise, flygtningekrise, disintegration og højreekstremisme buldrer frem. Vi har brug for alle ressourcer, ideer og aktører for at knække koderne på fremtidens samfund. Men vores demokrati er også i krise. Antidemokratiske stemmer buldrer frem. Med Trump, Putin, Orban, galopperende politikerlede, populisme og ekkokamre. I generationer har Danmark været et fyrtårn og en forkæmper for demokratiet. Men selv i Danmark er de solide søjler udfordret. 

Vi er overbeviste om at en del af svaret bor i at vi som borgere og samfundsaktører genfinder og fornyer demokratiske bevidsthed og vores egen aktive deltagelse. At alt for lidt sker for langsomt hvis vi venter på de formelle politiske systemer. Vi er demokratiet. Vi ender der hvor vores handlinger og adfærd bringer os. Vi er hverdagsdemokrater – lægger os tæt op af Hal Koch i hans optagethed af hvordan den demokratiske kultur og borgeradfærd kan understøttes. 

For os i Demokratiscenen starter og stopper alt med os som borgere. Altid #drevetafdeltagelse

Formål

Demokratiscenens almennyttige formål er, at udvikle og styrke det levende og deltagelsesdrevne demokrati. Vi:

•Udvikler metoder, processer og tænkning der styrker det deltagelsesdrevne demokrati – og stille dem til rådighed for alle de rum, hvor det skaber værdi

• Udvikler og samler den danske scene for demokratiaktivister – på tværs af organisationer, sektorer, fagligheder og roller i det daglige

• Skaber fornyet bevidsthed og opmærksomhed om vigtigheden af det deltagelsesdrevne demokrati 

• Er et sted hvor professionelle og frivillige kan udvikle, søge finansiering og drive fælles demokrati projekter

Hvem er vi og hvordan arbejder vi

Demokratiscenen opstod på Folkemødet i 2016.

Fordi vi oplevede et stort behov for at nogen satte demokrati på dagsordenen på Folkemødet – og hackede den måde scener blev drevet på. 

I dag en vi en forening hvis formål er at udvikle og styrke det levende og deltagelsesdrevne demokrati og fremme udviklingen af demokratiske processer – både i form og indhold. 

Foreningen Demokratiscenen bor i Københavns Kommune – men har projekter og samarbejder i andre dele af Danmark og i Europa. 

Alle som deler vores passion og interesse for det deltagelsesdrevne demokrati, kan blive medlem af Demokratiscenen (mindre årligt kontingent) og alle kan deltage i Demokratiscenens aktiviteter – også uden at være medlemmer. 
Demokratiscenens medlemmer igangsætter, driver og skaffer funding til fælles projekter i regi af Demokratiscenen. Projekterne skal leve op til foreningens formål og godkendes af bestyrelsen før de igangsættes. 

Professionel frivillighed og aktivisme 

Det er vores erfaring at os, der er aktive i Demokratiscenen ofte bruger vores faglighed og erfaring i det frivillige arbejde, fx fordi man arbejde med noget, der er relevant for Demokratiscenen – og omvendt. 

Der er en overrepræsentation af aktive, der er iværksættere, entreprenører og projektmagere – og det vil derfor være i Demokratiscenens interesse og ånd, at de aktive kan tjene penge på deres engagement. 

Vi tror fremtidens forandringer bliver drevet et sted imellem klassisk frivillighed, socialt entreprenørskab og offentlige initiativer. Vi arbejder dermed med en form for professionel frivillighed – eller socialt iværksætteri som model for den måde vi laver projekter på. 

Det skal give mening for alle parter – og være sjovt samtidig!

Bestyrelse

Demokratiscenen har en bestyrelse på 4 medlemmer, som alle arbejder frivilligt for Demokratiscenen

Zakia Elvang, Bestyrelsesformand 
linkedin.com/in/zakiaelvang/

Magnus Harrison, kasser
linkedin.com/in/magnus-harrison/

Sia Andersen 
linkedin.com/in/sia-kristina-andersen/

Katrine Krone 
linkedin.com/in/kathrinekrone/

 

Vores venner/Partnere

Demokratiscenen er drevet af deltagelse – og altid interesserede i at samarbejde med nysgerrige og ambitiøse partner

Andre samarbejdspartnere:

INSTAGRAM